Региони

Размер на шрифта: a |a |a|

Националният събор на българското народно творчество в Копривщица преминава през два етапа - регионални събори и национален, на който се представят излъчените в предходния етап участници.

 

Съгласно регламента за провеждане на XI Национален събор на българското народно творчество в Копривщица в месеците май-юни 2015 г. в страната се провеждат регионални събори.

 

Експертни комисии излъчват участниците, които да се изявят в дните от 7 до 9 август 2015 г. в Копривщица

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 назад

Регионален събор - Благоеврад

Регионален събор - Комисия: Председател - Проф. д. изк. Лозанка Пейчева Членове: Проф. д.н. Йордан Станоев Гошев; Доц. Георги Гаров; Петьо Кръстев – композитор и диригент; Миглена Бачева – гл. експерт, Областна администрация Благоевград  

Регионален събор - Бургас

Регионален събор – Комисия: Председател - Севдалина Турманова - зам.-областен управител Секретар - Светла Кралева - гл. специалист в дирекция "АККРДС" в Обл.А и областен координатор по провеждането на Събора Членове: Кольо Николов - председател на областния читалищен съвет Красимира Дубарова - специалист по етнология и фолклористика в РИМ - Бургас Марио Егов - главен художествен ръководител

Регионален събор - Варна

Регионален събор – 20.06.2015 г. - от 09.00 часа в концертната зала на Дом народен флот - гр. Варна /срещу катедралата/. Комисия: Председател: 1.Доц. Д-р Лидия Петрова, директор на Етнографски музей Варна Членове: 2.Атанас Илиев- музикален педагог, композитор, диригент и фолклорист 3.Димитричка Кателиева- хореограф

Регионален събор - Велико Търново

Регионален събор - Комисия: Председател: 1. доц. д-р Любомира Попова – заместник областен управител на област Велико Търново Членове: 2. д-р Миглена Георгиева Петкова – етнограф, Регионален исторически музей – Велико Търново 3. Мирослава Стефанова Стоянова - експерт, РЕКИЦ „Читалища“ – Велико Търново 4. Мариета Стефанова Гъркова – главен експерт, дирекция АКРРДС, Областна

Регионален събор - Видин

Регионален събор – 06.06.2015 г. - от 09.00ч.на сцената на ХГ "Никола Петров" - гр. Видин Комисия: Председател: д-р Сашка Бизеранова-Стоянова – РИМ-Видин Членове: Цветан Лозанов – худ. Ръководител Читалище „Цвят” – гр. Видин Маргарита Николова – етнограф  Десислава Божидарова – уредник отдел „Етнография” – РИМ - Видин Наталия Кирилова – худ. Ръководител

Регионален събор - Враца

Регионален събор –20.06.2015 г. - в гр. Оряхово (НЧ " Надежда 1871") и на 21.06.2015 г. в гр. Враца (НЧ "Развитие 1869") Комисия: Председател - доц. д-р Йорданка Манкова Секретар - Мария Тодорова - експерт в РЕКИЦ "Читалища" Членове: Калина Тодорова - зав. отдел "Краезнание" - РБ "Хр. Ботев" - Враца Георги Евденов - хореограф Любомир Маринков - гл. експерт "Култура" в Обл.А

1 | 2 | 3 | 4 | 5 назад