Региони

Размер на шрифта: a |a |a|

Националният събор на българското народно творчество в Копривщица преминава през два етапа - регионални събори и национален, на който се представят излъчените в предходния етап участници.

 

Съгласно регламента за провеждане на XI Национален събор на българското народно творчество в Копривщица в месеците май-юни 2015 г. в страната се провеждат регионални събори.

 

Експертни комисии излъчват участниците, които да се изявят в дните от 7 до 9 август 2015 г. в Копривщица

 


назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 назад

Регионален събор - Пазарджик

Регионален събор – 24.06.2015 г. Комисия: Председател: 1. Атанас Чолаков - главен художествен ръководител на ансамбъл за народни песни и танци "Пазарджик" Членове: 2. Вася Гергинова - уредник в Етнографски музей Пазарджик 3. Александър Арнаудов - местен краевед, етнограф 4. Светлан Карталов - главен секретар на областна администрация Пазарджик 5. Мария Ловчинова - главен експерт областна

Регионален събор - Перник

Регионален събор – 20-21.06.2015 г., пред ОК Дворец на културата Комисия: Председател: 1. д-р Евгения Грънчарова - етнохоролог в Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН Членове: 2. Милчо Георгиев – хореограф-фолклорист ст.експерт в отдел”ОКМДДР” при Община Перник   3. Цветанка Манова – етнолог град Перник  4. Василка Дергачова – музиколог град Перник 5. Емилия

Регионален събор - Плевен

Регионален събор – 21.06.2015 г. от 10:00ч. В Летен театър в Защитена местност Кайлъка. При лошо време в зала "Катя Попова" Комисия: Председател: 1. Красимир Иванов – Зам. областен управител на Област Плевен Секретар: 2. Милен Първанов – Ст. експерт в Областна администрация Плевен Членове: 3. Доц. Георги Хинов – Директор на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” – Плевен

Регионален събор - Пловдив

Регионален събор – - 27-28.06.2015г., НЧ „Съзнание 1873“, с. Брестовица, община Родопи Комисия: 1. доц. д-р Красимира Кръстанова - доцент по етнология в Катедра по етнология на Философско- исторически факултет в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и Декан на Философско- исторически факултет 2. проф. д-р Тодор Киров - Декан на Факултет “Музикален фолклор, хореография и изобразително

Регионален събор - Разград

Регионален събор – 13.06.2015 г. в залата на НЧ "Развитие"

Регионален събор - Русе

Регионален събор – 7.6.2015 г. - 46 Фолклорен фестивал "Златната гъдулка" - в Парк на младежата, гр. Русе Комисия: 1. Проф. д-р Горица Найденова, етномузиколог, Национална музикална академия (НМА) „Проф. Панчо Владигеров“ – София 2. Доц. д-р Веселка Тончева, етнолог – ИЕФЕМ – София 3. Доц. д-р Николай Ненов, етнолог, директор на РИМ – Русе

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 назад