Региони

Размер на шрифта: a |a |a|

Националният събор на българското народно творчество в Копривщица преминава през два етапа - регионални събори и национален, на който се представят излъчените в предходния етап участници.

 

Съгласно регламента за провеждане на XI Национален събор на българското народно творчество в Копривщица в месеците май-юни 2015 г. в страната се провеждат регионални събори.

 

Експертни комисии излъчват участниците, които да се изявят в дните от 7 до 9 август 2015 г. в Копривщица

 


назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Регионален събор - Търговище

Регионален събор – 06.06.2015 г. - Драматичен театър, гр. Търговище Комисия: Председател: 1.Катя Ангелова – фолклорист, вокален педагог Членове: 2.Станимир Иванов – хореограф народни танци 3.Стойчо Тончев  - фолклорист, хореограф

Регионален събор - Шумен

Регионален събор – 13.06.2015 г. - в зала "проф. Венета Вичева", Община Шумен Комисия: 1. доц. Катя Гинева Кайрякова- преподавател в катедра " Изкуства"на ВСУ" Черноризец Храбър"- Варна /доцент по хореография/ 2. Красимир Савов- ст. експерт "Концертно-масови прояви и читалищна дейност" в община Шумен 3. Анета Асенова Мутафчиева - председател на НЧ"Тодор Петсов-1963", гр. Шумен и главен

Регионален събор - Ямбол

Регионален събор – 27.06.2015 г. - в спортна зала "Диана", гр. Ямбол Комисия: Председател: 1. д-р. Николай Ников – гл. ас. По Фолклористика в СУ „Св. Климент Охридски” Членове: 2. Добринка Костова – гл. уредник на Етнографско-археологически музей- гр. Елхово 3. Снежана Делчева – секретар на НЧ „Развитие“ – гр.Елхово 4. София Минева – началник отдел“Хуманитарни дейности и

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5