Регионален събор - Велико Търново

Размер на шрифта: a |a |a|
Регионален събор -
Комисия:

Председател:
1. доц. д-р Любомира Попова – заместник областен управител на област Велико Търново
Членове:
2. д-р Миглена Георгиева Петкова – етнограф, Регионален исторически музей – Велико Търново
3. Мирослава Стефанова Стоянова - експерт, РЕКИЦ „Читалища“ – Велико Търново
4. Мариета Стефанова Гъркова – главен експерт, дирекция АКРРДС, Областна администрация Велико Търново