Регионален събор - Враца

Размер на шрифта: a |a |a|

Регионален събор –20.06.2015 г. - в гр. Оряхово (НЧ " Надежда 1871") и на 21.06.2015 г. в гр. Враца (НЧ "Развитие 1869")

Комисия:

Председател - доц. д-р Йорданка Манкова

Секретар - Мария Тодорова - експерт в РЕКИЦ "Читалища"

Членове:

Калина Тодорова - зав. отдел "Краезнание" - РБ "Хр. Ботев" - Враца

Георги Евденов - хореограф

Любомир Маринков - гл. експерт "Култура" в Обл.А

Регионален етап в област Враца - Протокол

ПРОТОКОЛ Днес, 25.06.2015 г. в гр. Враца, Комисия по Заповед № РД-18-К/09/06.2015 г. на Областния управител на Област Враца, оцени изявите на изпълнителите на двудневния Регионален  събор, проведен на 20.06.2015 г. в гр. Оряхово и 21.06.2015 г. в гр.Враца и предлага за участие на 11-ти Национален събор на българското народно творчество в гр. Копривщица (07.08.2015 г.-09.08.2015 г. ), следните изпълнители: Normal 0 false