Регионални събори

Размер на шрифта: a |a |a|

Националният събор на българското народно творчество в Копривщица преминава през два етапа - регионални събори и национален, на който се представят излъчените в предходния етап участници.

 

Съгласно регламента за провеждане на XI Национален събор на българското народно творчество в Копривщица в месеците май-юни 2015 г. в страната се провеждат регионални събори.

 

Експертни комисии излъчват участниците, които да се изявят в дните от 7 до 9 август 2015 г. в Копривщица

 


 

Забележка: Информацията е актуална към 09.07.2015 г.

 

 

 


Б Л А Г О Е В Г Р А Д
 Регионален събор:
 Комисия:
Председател:
1. проф. д. изк. Лозанка Пейчева
Членове:
2. проф. д.н. Йордан Станоев Гошев
3. доц. Георги Гаров
4. Петьо Кръстев – композитор и диригент
5. Миглена Бачева – гл. експерт, Областна администрация Благоевград

Б У Р Г А С
 Регионален събор:
 Комисия:
Председател:
1. Севдалина Турманова - зам.-областен управител
Секретар:
2. Светла Кралева - гл. специалист в дирекция "АККРДС" в Обл.А и областен координатор по провеждането на Събора
Членове:
3. Кольо Николов - председател на областния читалищен съвет
4. Красимира Дубарова - специалист по етнология и фолклористика в РИМ - Бургас
5. Марио Егов - главен художествен ръководител на ПФА "Странджа" - Бургас
6. Любен Касабов - диригент на ПФА "Странджа" - Бургас

ПРОТОКОЛ от Регионалния съборПРОТОКОЛ от Регионалния събор

В А Р Н А
 Регионален събор: 20.06.2015 г. - от 09.00 часа в концертната зала на Дом народен флот - гр. Варна /срещу катедралата/.
 Комисия:
Председател:
1.Доц. Д-р Лидия Петрова, директор на Етнографски музей Варна
Членове:
2.Атанас Илиев- музикален педагог, композитор, диригент и фолклорист
3.Димитричка Кателиева- хореограф

ПРОТОКОЛ от Регионалния съборПРОТОКОЛ от Регионалния събор

В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О
 Регионален събор:
 Комисия:
Председател:
1. доц. д-р Любомира Попова – заместник областен управител на област Велико Търново
Членове:
2. д-р Миглена Георгиева Петкова – етнограф, Регионален исторически музей – Велико Търново
3. Мирослава Стефанова Стоянова - експерт, РЕКИЦ „Читалища“ – Велико Търново
4. Мариета Стефанова Гъркова – главен експерт, дирекция АКРРДС, Областна администрация Велико Търново

В И Д И Н
 Регионален събор: 06.06.2015 г. - от 09.00ч.на сцената на ХГ "Никола Петров" - гр. Видин
 Комисия:
Председател:
1. д-р Сашка Бизеранова-Стоянова – РИМ-Видин
Членове:
2. Цветан Лозанов – худ. Ръководител Читалище „Цвят” – гр. Видин
3. Маргарита Николова – етнограф
4. Десислава Божидарова – уредник отдел „Етнография” – РИМ - Видин
5. Наталия Кирилова – худ. Ръководител Ансамбъл „Дунав” – гр. Видин

В Р А Ц А
 Регионален събор: 20.06.2015 г. - в гр. Оряхово (НЧ " Надежда 1871") и на 21.06.2015 г. в гр. Враца (НЧ "Развитие 1869")
 Комисия:
Председател:
1. доц. д-р Йорданка Манкова
Секретар:
2. Мария Тодорова - експерт в РЕКИЦ "Читалища"
Членове:
3. Калина Тодорова - зав. отдел "Краезнание" - РБ "Хр. Ботев" - Враца
4. Георги Евденов - хореограф
5. Любомир Маринков - гл. експерт "Култура" в Обл.А

ПРОТОКОЛ от Регионалния съборПРОТОКОЛ от Регионалния събор
Брой участници Брой участници: 363

Г А Б Р О В О
 Регионален събор: 27.06.2015 г. – местността „Бабан“ край Севлиево
 Комисия:
1. доц. д-р Веселка Тончева - научен секретар на Института по етнология и фолклористика с етнографски музей - София
2. Цветан Радков - преподавател по китара и тамбура в Детската школа по изкуства при Народно читалище "Развитие - 1870" гр. Севлиево
3. Румелия Алексиева - диригент на хора на ДФА " Габровче"

ПРОТОКОЛ от Регионалния съборПРОТОКОЛ от Регионалния събор

Д О Б Р И Ч
 Регионален събор: 27.06.2015 г. – фолклорен събор "Песни и танци от слънчева Добруджа" в с. Дебрене
 Комисия:
І Сцена
1. Стоян Господинов Стоянов-гл. худ.ръководител на ПФА“Добруджа“
2. Николай Манев Кулев-хореограф
3. Лена Христова Кирилова-етнограф

ІІ Сцена
1. Христо Неделчев Христов -хореограф на ПФА“Добруджа“
2. Любомир Цонев Байчев-музикален педагог
3. доц. д-р Божанка Раднева Байчева-музикален педагог

ІІІ Сцена
1. доц. д-р Йорданка Неделчева Стоянова- преподавател-ВСУ-Варна
2. Мариян Петков Опълченов-репетитор- хореограф ПФА“Добруджа“
3. Генчо Илиев Стоянов-преподавател по гъдулка в НГХНИ-Варна

ІV Сцена
1. Иванка Тодорова Русева-певица в ПФА“Добруджа“
2. Калинка Вълчева- народна певица
3. Димитър Георгиев Димитров –преподавател по музика

V Сцена
1. Асенка Никифорова Кулева -хореограф
2. Александър Гeоргиев Джигов-оркестрант в ПФА“Добруджа“
3. Миланка Йорданова Йорданова- певица

ПРОТОКОЛ от Регионалния съборПРОТОКОЛ от Регионалния събор

К Ъ Р Д Ж А Л И
 Регионален събор: 20.06.2015 г. – от 11:00ч., парк "Простор" гр. Кърджали
 Комисия:
Председател :
1. Мария Маркова – гл. асистент в ИЕФЕМ към БАН
Членове:
2. Соня Костадинова – гл. уредник, етнограф в РИМ - Кърджали
3. Тодор Момчелов - хореограф

ПРОТОКОЛ от Регионалния съборПРОТОКОЛ от Регионалния събор
Брой участници Брой участници: 193

К Ю С Т Е Н Д И Л
 Регионален събор:
 Комисия:
1. Слава Соколова – Председател, Ст. Специалист „Координатор – читалища и ХС“ към Дирекция „ОКМДСБ“ гр. Кюстендил
2. Евгени Вучков – член, фолклорист при НЧ „Братство“ гр. Кюстендил
3. Ива Иванова – член, старши експерт АКРРДС, ОА гр. Кюстендил

ПРОТОКОЛ от Регионалния съборПРОТОКОЛ от Регионалния събор
Брой участници Брой участници: 190

Л О В Е Ч
 Регионален събор: 24.06.2015г. - гр. Ловеч
 Комисия:
Председател:
1. доц. д-р Веселка Тончева – научен секретар на Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София
Членове:
2. Елена Георгиева – завеждащ отдел „Работа с публики“ на РИМ – Ловеч
3. Рени Атанасова – РЕКИЦ „Читалища“ – Ловеч
4. Поля Върбанова – директор на дирекция АКРРДС, ОА Ловеч
5. Деница Мончева – младши експерт в дирекция АКРРДС, ОА Ловеч

ПРОТОКОЛ от Регионалния съборПРОТОКОЛ от Регионалния събор

М О Н Т А Н А
 Регионален събор: 27.06.2015 г. – 09.00 часа в голяма зала на Младежки дом в Монтана
 Комисия:
Председател:
1. Анюта Каменова-Борин – директор на Исторически музей – гр. Чипровци
Членове:
2. Асен Асенов – директор на Младежки дом – гр. Монтана и диригент на фолклорни формации
3. Стоян Стоянов – ръководител на танцов ансамбъл „Младост” – гр. Монтана
4. Лорета Ценова – гл. специалист в Областна администрация Монтана
5. Таня Стойчева – експерт в РЕКИЦ „Чителища” – Монтана

ПРОТОКОЛ от Регионалния съборПРОТОКОЛ от Регионалния събор

П А З А Р Д Ж И К
 Регионелен събор: 24.06.2015 г.
 Комисия:
Председател:
1. Атанас Чолаков - главен художествен ръководител на ансамбъл за народни песни и танци "Пазарджик"
Членове:
2. Вася Гергинова - уредник в Етнографски музей Пазарджик
3. Александър Арнаудов - местен краевед, етнограф
4. Светлан Карталов - главен секретар на областна администрация Пазарджик
5. Мария Ловчинова - главен експерт областна администрация Пазарджик и регионален координатор във връзка с провеждането на Националния събор в Копривщица
5. Радка Кочева - експерт "РЕКИЦ" Пазарджик
7. Ива Боева - експерт "РЕКИЦ" Пазарджик
8. Сергей Шербетов - експерт "Музеи и читалища" община Пазарджик, член на ръководството на Областния читалищен съвет.

ПРОТОКОЛ от Регионалния съборПРОТОКОЛ от Регионалния събор

П Е Р Н И К
 Регионален събор: 20-21.06.2015 г. – пред ОК Дворец на културата
 Комисия:
Председател:
1. д-р Евгения Грънчарова - етнохоролог в Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН
Членове:
2. Милчо Георгиев – хореограф-фолклорист ст.експерт в отдел”ОКМДДР” при Община Перник
3. Цветанка Манова – етнолог град Перник
4. Василка Дергачова – музиколог град Перник
5. Емилия Максимова – краевед град Перник

П Л Е В Е Н
 Регионален събор: 21.06.2015 г. - от 10:00ч. В Летен театър в Защитена местност Кайлъка. При лошо време в зала "Катя Попова"
 Комисия:
Председател:
1. Красимир Иванов – Зам. областен управител на Област Плевен
Секретар:
2. Милен Първанов – Ст. експерт в Областна администрация Плевен
Членове:
3. Доц. Георги Хинов – Директор на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” – Плевен
4. Миглена Николаева – Етнолог в РИМ Плевен
5. Петя Александрова – РЕКИЦ „Читалища” Плевен
6. Калинка Кирилова – гл. експерт в Община Никопол
7. Гюнай Ходжаджиков – гл. експерт в Община Плевен

ПРОТОКОЛ от Регионалния съборПРОТОКОЛ от Регионалния събор

П Л О В Д И В
 Регионален събор: 27-28.06.2015г., НЧ „Съзнание 1873“, с. Брестовица, община Родопи
 Комисия:
1. доц. д-р Красимира Кръстанова - доцент по етнология в Катедра по етнология на Философско- исторически факултет в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и Декан на Философско- исторически факултет
2. проф. д-р Тодор Киров - Декан на Факултет “Музикален фолклор, хореография и изобразително изкуство“ в АМТИИ – Пловдив
3. Стефан Йорданов - Асистент в Катедра по хореография в Академия за Музикално, Танцово и Изобразително изкуство – гр. Пловдив

ПРОТОКОЛ от Регионалния съборПРОТОКОЛ от Регионалния събор

Р А З Г Р А Д
 Регионален събор: 13.06.2015 г. – в залата на Народно читалище „Развитие“ – Разград
 Комисия:

Р У С Е
 Регионален събор: 7.06.2015 г. в рамките на 46 Фолклорен фестивал "Златната гъдулка" - в Парк на младежата
 Комисия:
1. проф. д-р Горица Найденова, етномузиколог, Национална музикална академия (НМА) „Проф. Панчо Владигеров“ – София
2. доц. д-р Веселка Тончева, етнолог – ИЕФЕМ – София
3. доц. д-р Николай Ненов, етнолог, директор на РИМ – Русе

ПРОТОКОЛ от Регионалния съборПРОТОКОЛ от Регионалния събор
Брой участници Брой участници: 311

С И Л И С Т Р А
 Регионален събор: 13.06.2015 г. – гр. Силистра
 Комисия:
1. д-р Йордан Касабов –председател/етнолог/
2. Йордан Филипов – член /експерт в отдел „Култура“, Община Силистра, художествен ръководител на детски танцов състав към НЧ „Родолюбие-2006“ - с. Айдемир и младежки танцов състав „Сборенка“/
3. Веселинка Чернева – член /фолклорист, експерт в отдел „Култура“, община Силистра/

ПРОТОКОЛ от Регионалния съборПРОТОКОЛ от Регионалния събор

С Л И В Е Н
 Регионален събор: 06.06.2015 г. – 10.00 ч. гр. Кермен
 Комисия:
1. доц. Валентина Райчева - ИЕФЕМ
2. д-р. Владимир Демирев - етнолог в РИМ - Сливен
3. Станка Иванова - хореограф
4. Иван Стоянов - зам. директор на АНПТ - Сливен

ПРОТОКОЛ от Регионалния съборПРОТОКОЛ от Регионалния събор

С М О Л Я Н
 Регионален събор: 26.06.2015 г. - от 10:00 до 18:00 на открита сцена пред Амфитеатър на пл. "България" в гр. Смолян
 Комисия:
Председател:
1.Андриян Георгиев Петров – заместник областен управител.
Членове:
2. Ваня Чавдарова Йорданова-Данчева – етнолог, уредник в РИМ - Смолян
3. Мария Димитрова Бебелекова – фолклорист, гл. експерт ”Култура” в община Смолян
4. Недялка Ангелова Мачокова – фолклорист, ръководител на РЕКИЦ ”Читалища”- Смолян
5. Славка Дойчинова Метексинова – хоров диригент на ФА „Родопа” - Смолян
6. Тома Николов Карапаунов – хореограф на ФА „Родопа” - Смолян, преподавател в НУФИ „Широка лъка”

ПРОТОКОЛ от Регионалния съборПРОТОКОЛ от Регионалния събор
Брой участници Брой участници: 284

С О Ф И Я  Г Р А Д
 Регионален събор: 27.06.2015г.
 Комисия:

С О Ф И Я  О Б Л А С Т
 Регионален събор: 28/31.05.2015 г. – гр. Елин Пелин
 Комисия:
Председател:
1. д-р Миглена Иванова – ИЕФЕМ, БАН
Членове:
2. Ирена Георгиева – РЕКИЦ „Читалища” - Своге
3. Петя Мишева – РЕКИЦ „Читалища” - Ботевград

ПРОТОКОЛ от Регионалния съборПРОТОКОЛ от Регионалния събор
Брой участници Брой участници: 725

С Т А Р А  З А Г О Р А
 Регионален събора: 20.06.2015 г. – гр. Стара Загора
 Комисия:
Председател:
1. Проф. д.н. Албена Георгиева – Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН
Членове:
2. Проф. Крум Георгиев – фолклорист
3. Доц. д-р Евгения Иванова – завеждащ отдел „Етнография“ при РИМ - Стара Загора

ПРОТОКОЛ от Регионалния съборПРОТОКОЛ от Регионалния събор

Т Ъ Р Г О В И Щ Е
 Регионален събор: 06.06.2015 г. – зала на Драматичен театър в Добрич
 Комисия:
Председател:
1.Катя Ангелова – фолклорист, вокален педагог
Членове:
2.Станимир Иванов – хореограф народни танци
3.Стойчо Тончев - фолклорист, хореограф

ПРОТОКОЛ от Регионалния съборПРОТОКОЛ от Регионалния събор
Брой участници Брой участници: 229

Х А С К О В О
 Регионален събор:
 Комисия:
1. Магда Милчева - главен уредник в РИМ - Хасково
2. Диляна Пецова - уредник в Рим - Хасково
3. Александър Милушев - секретар на ОНЧ "Заря-1858", гр. Хасково

ПРОТОКОЛ от Регионалния съборПРОТОКОЛ от Регионалния събор

Ш У М Е Н
 Регионален събор: 13.06.3015 г.
 Комисия:
1. доц. Катя Гинева Кайрякова - преподавател в катедра " Изкуства" на ВСУ "Черноризец Храбър"- Варна
2. Красимир Савов - ст. експерт "Концертно-масови прояви и читалищна дейност" в община Шумен
3. Анета Асенова Мутафчиева - председател на НЧ"Тодор Петсов-1963", гр. Шумен и главен художествен ръководител и диригент на ансамблите "Мадара" и "Звънче"- Шумен.

ПРОТОКОЛ от Регионалния съборПРОТОКОЛ от Регионалния събор
Брой участници Брой участници: 430

Я М Б О Л
 Регионален събор: 27.06.2015 г. в спортна зала „Диана“ - гр. Ямбол
 Комисия:
Председател:
1. д-р. Николай Ников – гл. ас. По Фолклористика в СУ „Св. Климент Охридски”
Членове:
2. Добринка Костова – гл. уредник на Етнографско-археологически музей- гр. Елхово
3. Снежана Делчева – секретар на НЧ „Развитие“ – гр.Елхово
4. София Минева – началник отдел“Хуманитарни дейности и европрограми“ – Община Боларово
5. Кольо Пехливанов – гл.експерт „Култура“ – Община Стралджа
6. Пламен Дуков – Концертвайстор на Фолклорен ансамбъл „Тунджа” и преподавател в НУФИ „Филип Кутев” – гр. Котел
7. Мая Пенова Тодорова – хореограф, вр. и.д. ръководител на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”

ПРОТОКОЛ от Регионалния съборПРОТОКОЛ от Регионалния събор
Брой участници Брой участници: 505