Акценти

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 назад

Регионални координатори

  1    Благоевград    Миглена    Бачева    гл. експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация - Благоевград    miglena.bacheva@bl.government.bg    +359 73 82 70 155; 2    Бургас    Светла    Кралева    гл. специалист в дирекция АКРРДС в Областна администрация - Бургас    s.kraleva@bsregion.org    +359 56 894 141; 3    Варна    Таня  

Регионални събори

Националният събор на българското народно творчество в Копривщица преминава през два етапа - регионални събори и национален, на който се представят излъчените в предходния етап участници.   Съгласно регламента за провеждане на XI Национален събор на българското народно творчество в Копривщица в месеците май-юни 2015 г. в страната се провеждат

Копривщица`2015

На 7,8 и 9 август 2015 г. ще се проведе юбилейното издание на Националния събор на българското народно творчество - Копривщица`2015. Съборът води началото си от 1965 г.. Настоящото му издание ще премине под личния патронаж на Ирина Бокова - генерален директор на ЮНЕСКО     Националният събор на българското народно творчество „Копривщица” се провежда от 1965 г. Съборът популяризира по невероятен

Нематериално културно наследство

Национална листа на нематериалното културно наследство „Живи човешки съкровища – България”.   Попълвания - 2008 година; 2010 година; 2012 година; 2014 година    Предстоящо попълване - 2016 г.     2008 г. 1. Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници” Име на проекта – „Нестинарството – българска магия с огнена жарава” (за с.Българи, община Царево) Институция –

Структурни фондове на ЕС

„Една посока - много възможности" е мотото, което ще отличава европейското финансиране в България в следващия програмен период 2014-2020 г.    Участието на България в Структурните фондове на Европейския съюз ще допринесе за ограничаване на различията в икономическото и социално развитие между отделните региони в България и между България и останалите страни-членки на ЕС. България има

Законодателство

Национално и международно законодателство в сферата на народните читалища, обществените библиотеки, опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство - закони, поднормативни документи, конвенции, коментари.   Закон за народните читалища Закон за народните читалища    Обн., ДВ, бр. 89 от 22.10.1996 г., изм., бр. 95 от 21.10.1997 г., бр. 90 от 15.10.1999 г., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 назад